dijous, 23 d’abril de 2020

Hel·lèniques II, 1, 18

Hola! El meu nom és Danna Ferrer i sóc alumna de grec de 2on de Batxillerat. Aquest treball consisteix en un vídeo on s'explica, a partir dels meus coneixements sobre aquesta llengua, tant la sintaxi com la morfologia del passatge número 18 del capítol 1, el qual pertany al llibre 2. Espere que puga ser d'utilitat per a vosaltres en un futur!

Cap comentari: