divendres, 2 d’octubre de 2009

Hola =D !!!

Després de tants intents per a poder accedi
r al meu conter per fii!!! e pogut,gracies a Uunsuspiiro.

El un d'octubre vam anar alumnes de IES "COTES BAIXES" de quart de ESO, primer de Batx. i uns quants de segon de Batx.de refe
rents e història de l'art al museu el marq d' Alacant.

Vam arribar al museu i mentres els professors compraben les entrades ,mosatros recuperabem forçes almorçan jej...

Una guía mos ensenya la primera zona del paleolitic(que significa vell) aon les ferramentes que utilitzaben eren molt rudimentaries a on també vam poder vorer els primers sotarraments.


Primeres ferramentes en el paleolíticels primers sotarraments
En la segona etapa el neolitic(que signific
a nou)les ferramentes eren mes perfeccionades a on la gent va començar asentarse i a cultivar i a tindre animals doméstics.


En la tercera sala trobabem l'edat dels met
alls ,tenen monedes per a intercambiar mercancies (inclus va ser molt gracios,perquè hi habia un cartell que posaba que si tenies 8 monedes ja podies accedir als serveis d'una prostituta).Vam realitzar el nostre propi ídol en un material paregut a la arcilla pero menys pringos ,va ser molt divertit.

Deprès cambiarem de guía i se li notaba que no estaba molt agust en mosatros,mos va ensenyar la sala de "La Belleza Del Cuerpo" plena d'estatues fetes per grecs desde fetes en bronze fins picades en marbre la que mes en va impresionar va ser la reproducció del " DÍSC
OBOLO" eixes formes eixos músculs,eixes proporcions tot aixo treballat en marbre es impresionant lo que podíen fer en tants pocs mitjos.

El Discobolo de Mirón
Un passeig per a repetir convide a tota la gent que no la vist que o veja aunque siga soles una vegada.
4 comentaris:

Chloe ha dit...

plagian al personal ;)

uunsuspiiro ha dit...

clara , a parte de las faltas que tiene solucion gracias a dios , la entrada a estado bastante bien , sobretodo por nombrarme :)


besiitoos !

Nikitis ha dit...

Clariissaa,ets molt creativa, però ens pordries dir algo més del Discòbol que no pas del físic¿¿? xD

Nikitis ha dit...

Què et transmet el Discòbol¿??